Không tuyển dụng người lao động không có kỹ năng

Người lao động không có kỹ năng sẽ không được tuyển dụng

NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ KỸ NĂNG, SẼ KHÔNG ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

Lao động được đào tạo thì mới giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, lợi nhuận và gia tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, nếu một doanh nghiệp muốn vì lợi ích lâu dài sẽ tuyển lao động đã được đào tạo, thay vì tuyển lao động phổ thông nhưng chỉ mang tính thời vụ và không bền vững.
Nước ta hiện có 98 triệu dân, 55 triệu lao động nhưng chỉ 64,5% qua đào tạo, trong đó 24,5% có bằng cấp chứng chỉ. Trong khi đó, tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp chỉ đạt khoảng 2,2 triệu người/năm, còn quá thấp so với nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề, đặc biệt là được đào tạo tay nghề cao cho phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và so với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.
Để thay đổi “nghịch lý” người lao động không có kỹ năng, bằng cấp, chứng chỉ vẫn được doanh nghiệp tuyển và có thu nhập gần bằng người phải trải qua 2-3 năm đào tạo, hiện nay nhà nước đã có quy định 8 ngành nghề và vị trí công việc bắt buộc người lao động phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nếu muốn được doanh nghiệp nhận vào làm việc. Thời gian tới sẽ tăng thêm 22 nghề nữa.
Người lao động không có kỹ năng sẽ không được tuyển dụng
Người lao động không có kỹ năng sẽ không được tuyển dụng
Trong tương lai, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển giáo dục nghề nghiệp theo chiến lược mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, sẽ có nghị định quy định doanh nghiệp chỉ được tuyển lao động ở các ngành nghề (khoảng 100) và vị trí công việc, phải tuyển người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hoặc qua các cấp đào tạo giáo dục nghề nghiệp!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *